THE HERITAGE

ELLE, that’s her!

ELLE ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย เฮเลน่า ลาซาเรฟฟ์ (Hélène Lazareff) เมื่อ 21 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1945 เฮเลน่าเป็นนักข่าวสาวเชื้อสายรัสเซียที่เติบโตที่ปารีส เธอใช้เวลาหลายปีทำงานให้กับนิตยสารชื่อดังมากมายในนิวยอร์ค เมื่อตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศส เธอเริ่มพัฒนาแนวคิดและก่อตั้งคอนเซ็ปนิตยสารสำหรับผู้หญิง โดยมีหัวใจหลักคือ “การเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้หญิง” ในขณะนั้น ปารีสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามโลก แนวคิดของเฮเลน่าจึงเป็นสิ่งที่โดดเด่นและกล้าหาญในยุคนั้น ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการเลยทีเดียวที่จะมีนิตยสารที่สร้างขึ้นและบริหารโดยผู้หญิง ภารกิจหลักของเฮเลน่านั้น คือการทำให้ผู้หญิงทุกคนได้รับข่าวสารชั้นนำเกี่ยวกับแฟชั่นและความงามอย่างทั่วถึง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่มีความใกล้ชิดกับผู้อ่านทุกระดับ

"Seriousness in frivolity and irony in graveness."
Hélène Lazareff | ELLE Founder

MORE THAN A MAGAZINE

ELLE เป็นนิตยสารที่มีจุดยืนทางความคิดเห็นและความคิด

หัวใจหลักของนิตยสารถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดร่วมสมัยภายใต้หลักการ "ความประชดประชันที่ควบคู่กับเนื้อหาสาระ และความจริงจังที่แฝงอยู่ในความสนุกสนานอันไม่เป็นสาระ" ELLE ได้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเป็นแฟชั่นได้ ELLE ฉบับต่างประเทศเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1985 และปัจจุบันELLE เป็นนิตยสารแฟชั่นอันดับหนึ่งของโลก ELLE ให้ความสำคัญกับสไตล์เป็นที่สุด สไตล์นั้นแฝงอยู่ในทุกส่วนของชีวิตหญิงสาว ตั้งแต่การท่องเที่ยว รสนิยมทางดนตรี ศิลปะ อาหาร รถยนต์ หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี ในยุค80 ELLE ได้เปิดตัวคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า ready-to-wear ครั้งแรกที่ญี่ปุ่น และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของคอลเลคชั่นต่างๆจนถึงปัจจุบัน

A unique lifestyle !

นี่คือการดำเนินชีวิตในแบบของแบรนด์ELLE ด้วยสไตล์ที่ชัดเจนและโดดเด่น รวมไปถึงศิลปะแห่งการใช้ชีวิต ที่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านคอลเลคชั่นและการบริการ

ความสดใสไม่เหมือนใคร การรู้จักที่วิธีที่จะจริงจังกับสิ่งที่ทำอย่างมีขอบเขต รวมไปถึงการแสดงออกถึงความสง่างามและความกล้าในเวลาเดียวกัน ทัศนคติที่เปิดกว้างพร้อมที่จะค้นหาและยอมรับคุณค่าของผู้อื่น มีความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อค้นหาไอเดียใหม่ๆ การเดินทางใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ความร่วมสมัยของแบรนด์ที่รู้จักการปรับเปลี่ยนและการเข้าถึงความนิยมตามสมัย ความเอื้อเฟื้อที่อยู่ในคุณค่าของการเคารพซึ่งกันและกัน มนุษยธรรม รวมไปถึงความสุขในการแบ่งปัน

THE ELLE BRAND POWER

5 UNIVERSES